https://fafa800thth.com/dumovieonline
Son of God (2014) บุตรแห่งพระเจ้า

Son of God (2014) บุตรแห่งพระเจ้า

เรื่องราวชีวิตของ พระเยซู ตั้งแต่แรกเกิด แสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่าน รวมถึงการเผยแผ่คำสอนที่นำมาซึ่งกำเนิดศาสนาคริสต์ ก่อนที่จะถูกทหารทรมาน และจับตรึงกางเขนในท้ายที่สุด


0 นาที 114

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน